Кабінет 208
Головна | Реєстрація | Вхід
Неділя, 22.04.2018, 20:05
Меню сайту
Форма входу

Категорії розділу
5 клас [11]
6 клас [5]
7 клас [16]
8 клас [15]
9 клас [19]
10 клас (стардарт) [17]
10 клас (академічний) [23]
11 клас (стандарт) [21]
11 клас (академічний) [33]
Головна » Статті » Інформатика » 11 клас (академічний)

11 клас (академ.). Одновимірні масиви. Опис, введення та виведення значень елементів.
Одновимірні масиви. Опис, введення та виведення значень елементів.

У попередніх пунктах ви розглядали задачі, в яких використовувалася невелика кількість змінних. Але існує багато задач, в яких потрібно опрацьовувати значення досить великої кількості змінних.

Наприклад, якщо потрібно скласти програму для знаходження середньої ваги учнів 10-х та 11-х класів, то очевидно потрібно використати 100 змінних, значенням кожної з яких буде вага відповідного учня, знайти суму значень цих змінних і поділити її на 100.

Якщо використати 100 змінних з довільними іменами, наприклад, a_1, a_2, a_3, ..., a_100, то команда знаходження суми їхніх значень може бути такою

summa := a_1+ a_2+ a_3+ ...+ a_100;

або потрібно включити до тексту програми 100 команд, які по черзі додають до значення змінної summa значення ваги наступного учня:

summa := a_1; summa := summa + a_2;  summa := summa + a_3;

...

summa := summa + a_100;

 Усе це робить текст програми громіздким і незручним, зважаючи на те, що кількість учнів може бути ще більшою або взагалі довільною.

Для розв’язування задач, в яких опрацьовуються значення великої кількості змінних, можна розглядати всі ці змінні як елементи деякого впорядкованого набору змінних. Цей набір змінних має ім’я, а ім’я кожної змінної набору складається з імені набору і порядкового номера цієї змінної в наборі.

Впорядкований набір змінних одного типу називається масивом.

Кожна змінна, що входить до масиву, називається елементом масиву.

Масив, в якому кожний елемент визначається тільки одним порядковим номером, називається одновимірним.

Ім’я кожного елемента одновимірного масиву складається з імені масиву і узятого у квадратні дужки порядкового номера цього елемента в масиві.

Так для нашого прикладу, замість ста окремих змінних варто розглядати масив, що складається зі 100 елементів. Якщо масив назвати a, то імена змінних – елементів цього масиву будуть: a[1], a[2], a[3], ..., a[100]. Кожна з цих змінних матиме тип Real.

Тоді, щоб знайти суму значень усіх цих 100 змінних, достатньо записати такі команди:  

summa := 0;

for i := 1 to 100 do  summa := summa + a[i];

В результаті виконання наведеного фрагмента програми змінна summa дорівнюватиме сумі значень усіх 100 змінних – елементів одновимірного масиву (сумарній вазі даних 100 учнів).

Мовою Delphi одновимірний масив описується так:

var <змінна> : array [<поч. №>..<кінц.№>] of <тип>;

У квадратних дужках вказується діапазон номерів елементів масиву: від 1 до 100. За цим записом компілятор виділяє в пам'яті комп’ютера 100 ділянок під кожну зі 100 змінних – елементів масиву. Розмір кожної ділянки залежить від типу елементів масиву. 

Інколи зручно нумерувати елементи масиву, починаючи не з першого номера. Так, наприклад, для змінних, значення яких – чисельність населення України в період з 1990 по 2011 роки можна використати масив a : array [1990..2011] of Integer.

Для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву можна скористатися (об’єкт TMemo), який можна розмістити на формі так само, як й інші компоненти (рис. 2.53).

Багато властивостей цього об’єкта нам вже відомі. Серед унікальних властивостей розглянемо такі:

  • ScrollBars  – визначає наявність чи відсутність на цьому компоненті смуг прокручування;
  • ReadOnly – визначає можливість редагування рядків компонента
  • Lines – набір значень, розташованих у рядках цього компонента; кожен рядок має номер, нумерація рядків починається з 0.
  • Lines.Count – значення цієї властивості дорівнює кількості заповнених даними рядків компонента.

Задача 1. Сформувати одновимірний масив з 10 дійсних чисел, які вводяться в рядки багаторядкового поля, піднести ці числа до квадрата і вивести ці квадрати в інше багаторядкове поле.

Розмістимо на формі два багаторядкових поля з іменами Memo1 і Memo2, розташуємо їх на формі одне поруч з іншим та встановимо для них значення властивостей: Height = 150, ScrollBars = ssVertical, ReadOnly = False. Розмістимо на формі також кнопку, встановимо для неї Caption = 'До квадрата' і створимо процедуру OnClick для цієї кнопки.

Текст цієї процедури:

var a : array [1..10] of real;    i : Integer;
begin
   for i:=1 to 10 do
     a[i]:=StrToFloat(Memo1.Lines[i-1]);
   for i:=1 to 10 do
     a[i]:=Sqr(a[i]);
   Memo2.Lines.Clear;
   for i:=1 to 10 do
     Memo2.Lines.Append(FloatToStr(a[i]));
end;
У тексті процедури використані два стандартні методи, що пов’язані з багаторядковим полем: процедура Clear (очистити всі рядки цього компонента), і процедура Append (додати до багаторядкового поля новий рядок із значення параметра, вказаного в дужках).

Можна увести числа в багаторядкове поле до запуску проекту, змінюючи значення  властивості Lines цього поля.

Домашнє завдання

§2.11 пит. 1-8 стор. 112   

Впр. 2 стор. 113

Категорія: 11 клас (академічний) | Додав: admin (01.10.2013)
Переглядів: 2044
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz